پارتیشن نوین اریا وچرا برای تقسیم بهینه ی فضا بایداز ان استفاده کرد

چرا برای تقسیم بهینه ی فضا از پارتیشن نوین اریا باید استفاده کرد

در دنیای امروز که استفاده بهینه از فضا ها ی موجود بوسیله ی پارتیشن نوین اریا
در هر شرکت و سازمان از اهمیت و یژه ای
برخوردار است نقش پار تیشن بند ی و تقسیم بندی 
فضا بوسیله ی پارتیشن نوین اریا بر اساس نیاز های موجود در شرکت ها و
سازمان ها حائز اهمیت می باشد.

تقسیم بندی سالن های بزرگ

امروزه تقسیم بند ی سالن ها ی بزرگ بدون د یوار
توسط پارتیشن  نوین اریا ایده آل تر ین شکل تقسیم بند ی
محیط ها ی ادار ی ،شرکت ها و سازمان ها م ی باشد .
در صور تیکه نیاز باشد در یک محیط ادار ی
میتوان بدون صرف وقت و خرا بی و بازساز ی ناشی
از ساخت و ساز، فضا ها ی اختصاص ی مورد نیاز
ایجاد کرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ،
وزن به نسبت کم در مقا یسه با د یوارها ی
پیش ساخته ، ز یبایی خاص و رنگبند ی ها ی متنوع
همچن ین امکان تغییر چیدمان بر اساس نیاز ها ی
کاربران و به شکل دلخواه در بیشتر شرکت ها
بر ای جدا ساز ی و اختصاص فضا ها از پار تیشن
استفاده می شود که باعث صرفه جویی در فضا و هزینه می شود.

پارتیشن دوجداره آریا
پارتیشن آریا

ازمزایای استفاده از پارتیشن نوین اریا میتوان به موارد زیر اشاره کرد

-استفاده بهینه از حداکثر فضای موجود
– استفاده از فضا های پرت موجود
– دکوراسیون داخلی و زیبایی ظاهری شرکت
– امکان تغییر چیدمان داخلی به شکل دلخواه
– صرفه جویی در هزینه و زمانپارتیشن های چوبی بدلیل زیبایی، دوام مناسب،
قابلیت جابجایی و نصب آسان جایگاه ویژه ای در
بازار به خود اختصاص داده اند.

مجموعه های مختلف پارتیشن چوبی

مجموعه های مختلف پارتیشن چوبی، نه تنها
به محیط اداری شکوه و زیبایی می بخشند، بلکه
باعث بالارفتن انگیزه در کاربران می شوند
همچنین نوع دیگری از پارتیشن های چوبی ، پارتیشن
دوجداره میباشد که یک سیستم کامل،
یک پارچه وانعطاف پذیر به شمارمی آید و بر اساس
نیازهای کاربران قابل تغییر می باشد ،
چراکه سهولت در مونتاژ یکی از شاخص ترین ویژگی های
فنی آن محسوب می شود و همچنین این امکان
را به وجود می آورد که کلیه سیم کشی های برق،
شبکه و تلفن در بین دو جداره قرار گیرند.

پارتیشن دوجداره آریا
پارتیشن آریا
پارتیشن بندی دوجداره

امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت
در دنیا استفاده بهینه از فضا های موجود در هر
شرکت، سازمان یا ارگان اعم از دولتی یا خصوصی
به یکی از موضوعات حیاتی و مورد بحث مدیریتی
تبدیل شده است .زیرا بیشتر سازمان ها
از کمبود فضای کافی و عدم استفاده بهینه از فضاهای موجود
رنج می برند.
درچند سال اخیر برای رفع این مشکل ایده های
جدیدی پا به عرصه ظهور گذاشته اند که یکی از
متداولترین وکاربردی ترین آن ها پارتیشن بندی دو جداره هست.

 

پارتیشن های چوبی

در حال حاضر مصرف پارتیشن های چوبی مخصوصا
پارتیشن های ساخته شده ازام دی اف دربازار
امروز به دلیل مزایای زیادی که این محصولات نسبت
به محصولات فلزی دارند دارای جایگاه بسیار
خوبی می باشد و تقریبا” اکثر کشورها از این محصولات استفاده می کنند.
از بین کشورهای عمده تولید کننده پارتیشن های
چوبی می توان کشورهای ایتالیا، ترکیه وچین را
نام برد که شرکت لاس ما بیلی ایتالیا یکی از بزرگترین
تولید کنندگان و صاحبا ن سبک در زمینه تولید پارتیشن است

پارتیشن دوجداره اریا
پارتیشن آریا
سیستم جداکننده های کاذب

سیستم جدا کننده های کاذب که امروزه بانام پارتیشن
شناخته می شوند،نوعی تجهیزات جهت تقسیم بندی
فضاهای داخلی بوده که باهدف منظم ترکردن محیط
وباپیش بینی قابلیت جابجایی طراحی وساخته می شوند.
استفاده ازپارتیشن درکشورسابقه طولانی نداردومصرف
آن اغلب درپروژه های اداری وتجاری که نیاز به طراحی
محیط برمبنای احتیاجات جاری می باشد وامکان تغییرات نیز وجودداردرواج پیداکرده.

استفاده ی بهینه از فضا

امروزه با توجه به محدودیت جا ولزوم استفاده
از فضای موجود توجه بسیاری از معماران وطراحان به استفاده
از سیستمهای کار آمد.کم حجم ومقرون به صرفه جهت تفکیک
بهینه فضا جلب گردیده لذا گروه صنعتی نوین سازه گستر
(دکوراسیون داخلی آریا)با گام نهادن در این مسیر با اجرای
سیستم های مدولار توانسته است با مدیریت کیفیت
در انجام تعهدات رضایت بسیاری از سازمانها ونهادها را برآورده سازد.

پارتیشن آریا دارای قابلیت جابجائی با قطعات قابل حمل میباشد
واین امکان را برای سازمان یا ارگان فراهم میسازد تا زمانی که قصد
متناسب سازی یا تغییر سیستم چیدمان نیروی انسانی ویا تغییر محل
ومکان خود را داشته باشد.به آسانی بتوانداین تغییرات کاربردی
رادر هر زمان ومکان انجام دهدوازهمان دیوارها وپارتیشن های قبلی استفاده نماید.

پارتیشن اریا
پارتیشن اریا